top of page

 

Regres

 

Loonschade verhalen op een derde (Regresrecht)

 

Als uw werknemer bij een verkeersongeval, geweldsdelict of door foutief medisch ingrijpen tijdelijk of mogelijk langdurig arbeidsongeschikt wordt is dit heel vervelend voor het slachtoffer. U als werkgever moet het loon aan de werknemer doorbetalen. Hiernaast kunnen reïntegratiekosten voor uw rekening komen. Het regresrecht biedt echter de mogelijkheid de netto loonschade en de eventuele reïntegratiekosten met betrekking tot uw arbeidsongeschikte werknemer te verhalen op degene die de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. De netto loonschade en de reïntegratiekosten kunnen zelfs nog binnen vijf jaren na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag gevorderd worden.

 

Doorbetalen loon

 

De grootste schade ontstaat doordat de werkgever het loon moet doorbetalen terwijl de werknemer hiervoor geen arbeid verricht. De werkgever is namelijk in beginsel verplicht gedurende maximaal 104 weken minimaal 70% van het loon door te betalen aan de arbeidsongeschikte werknemer.
Ook is de werkgever verplicht de netto aanvulling op de eventuele WAO/WIA-uitkering door te betalen.

 

Reïntegratiekosten

 

De redelijke kosten die de werkgever maakt om het herstel van de werknemer als gevolg van diens arbeidsongeschiktheid te bespoedigen kunnen sinds de wetswijziging van medio juni 2008 tevens worden verhaald. De volgende kosten komen in aanmerking voor vergoeding:
• De kosten voor de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het eigen bedrijf.
• De kosten voor de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

 

Hiermee wordt feitelijk bedoeld dat kosten die de werkgever maakt om zijn werknemer zo snel mogelijk terug te laten keren in het arbeidsproces vatbaar zijn voor regres. U moet hierbij denken aan kosten van behandelcentra en reïntegratiebedrijven. Ook deze kosten verhalen wij op basis van no cure-no pay.

 

Gedifferentieerde premie WAO/WIA/WGA

 

Als de werknemer minimaal 104 weken arbeidsongeschikt is geweest kan dit betekenen dat voor de werknemer door het UWV een uitkering moet worden verstrekt. Dit heeft tot gevolg dat uw gedifferentieerde premie WAO/WIA/WGA wordt aangepast. Als wij uw regresopdracht met succes over de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid afwikkelen wordt door ons namens u een verzoek ingediend om de aanpassing in de gedifferentieerde premie ongedaan te maken. Dit kan een aanzienlijke besparing in deze premie zijn die zelfs het bedrag van de verhaalde loonschade kan overtreffen.

 

Specialistische aanpak


Het verhalen van deze schades vereist een specialistische aanpak. Niet alleen moet de aansprakelijkheid worden uitgezocht en vastgesteld, ook de aansprakelijke wederpartij moet worden getraceerd. Tevens moet het medisch causale verband tussen de toedracht en de arbeidsongeschiktheid worden aangetoond. De schade moet worden berekend en de vordering moet worden ingediend en uiteraard geïncasseerd. Voor incasso is veelal discussie en onderhandelingen met wederpartijen en verzekeraars vereist.


Om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang in het dossier verstrekken wij bij elke gebeurtenis een cumulatief chronologisch statusrapport.

 
bottom of page