top of page

 

Praktijkvoorbeeld regres

 

In het weekeinde gaat mevrouw Dekkers met haar auto op bezoek bij haar vriendin. Plotseling moet zij remmen bij het verkeerslicht. De bestuurder van de auto achter haar schat de verkeerssituatie volledig verkeerd in en doet een laatste poging een botsing te vermijden, maar helaas. Van beide auto’s is weinig meer over, maar erger, mevrouw Dekkers moet worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar wordt geconstateerd dat zij ernstig letsel heeft opgelopen; zij verblijft enkele weken in het ziekenhuis en moet naar een revalidatiecentrum.

 

Uit onderzoek is gebleken dat zij bij dit ongeval een whiplash heeft opgelopen. Na ruim tien maanden afwezigheid hervat zij toch weer haar werkzaamheden. Zij werkt bij de firma Kaspersen en zij werkt voor haar gevoel weer als vanouds. Na enige tijd voelt zij de klachten toch weer opkomen en zelfs verergeren. Zij meldt zich weer ziek bij haar werkgever ondanks dat het ongeval al weer ruim een jaar terug is. Pas na de behandeling van enkele maanden, hervat zij de werkzaamheden weer voor enkele uren per dag en later in het jaar weer compleet.

 

Haar werkgever heeft in de tussentijd een tijdelijke vervanger voor haar aangesteld. Hij heeft over de volledige arbeidsongeschiktheidsperiodes het loon van mevrouw Dekkers moeten doorbetalen voor een totaalbedrag van € 18.500,00 netto. Tevens heeft hij voor de reïntegratie van mevrouw Dekkers facturen ontvangen van zijn bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en een reïntegratiebedrijf, tezamen een bedrag van € 3.550,00. Hij ziet zich gesteld voor deze hoge kosten en realiseert zich dat hij wellicht de schade kan verhalen op degene die het ongeval heeft veroorzaakt. Hij besluit dit werk aan ons uit te besteden.

 

Uit de bij ons ingewonnen informatie blijkt dat hij het loon dat aan de vervanger is uitbetaald, niet kan verhalen op degene die het ongeval heeft veroorzaakt, maar wél de netto loonschade van € 18.500,00 en de eerder genoemde facturen van € 3.550,00! Na enige tijd krijgt hij van ons het bericht dat de loonschade voor hem is verhaald en dat hij de afrekening tegemoet kan zien.

bottom of page